آدرس: کرمان، شهرک صنعتی شماره یک (جاده جوپار)، بلوار افراء، خیابان ششم شرکت سفید بام کرمانیان

مقالات سفید بام کرمانیان

ضد یخ بتن پودری TISS AF 317

این افزودنی جهت تسریع در گیرش بتن و تشدید حرارت زایی و نیز جهت کاهش نقطه انجماد ملات و بتن استفاده می شود و به دلیل داشتن یون کلراید

ادامه مطلب »

ضد یخ بتن مسلح Tiss AF 311

یک افزودنی بدون کلراید و بر پایه ترکیبات نیتروژن است که پس از ترکیب با سیمان با انجام فعل و انفعالات شیمیایی عمل هیدرتاسیون بتن را

ادامه مطلب »
Call Now Button