غلظت دهنده بتن سبک

 • غلظت دهنده بتن سبکTiss SA 360

  افزودنی ملات بتن جهت کاربرد عالی ملات بدون جمع شدگی با غلظت تنظیم شده و چسبندگی بیشتر به سطح می باشد.


  موارد کاربرد:

  • جهت تهیه ملات پاششی بر روی سمنت برد، ساندویچ پانل و...
  • جهت استفاد در ملات سبک تا چسبندگی بین ترکیبات ملات و نیز چسبندگی بین ملات و سطح مورد نظر جهت اجرا بیشتر شود
  • هم بندکننده ترکیبات ملات و بتن سبک جهت تهیه بلوک های سبک


  مزایا:

  • غلظت دهنده بتن و ملات
  • افزایش دهنده چسبندگی ملات و یا بتن به سطح
  • پمپ راحت ملات
  • کارایی بهتر بتن و ملات


  مشخصات فنی:

  شکل ظاهر

  پودری

  وزن مخصوص

  0/68+0/03gr/cm3

  یون کلر

  ندارد

  PH

  7

   

  میزان مصرف:

  میزان معمول مصرف 2 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.


  روش استفاده:

  پودر را به ملات آماده اضافه نمائید. برای گرفتن نتیجه مطلوب بهتر است بیشتر از 5 دقیقه ترکیب همزده شود.


  شرایط
  نگهداری:

  در دمای بین 5+ الی  35+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم و طولانی نور خورشید نگهداری شود.


  مدت
  نگهداری:

  در بسته بندی اولیه و باز نشده به مدت 9 ماه قابل نگهداری می باشد.


  بسته بندی:

  کیسه 1 و 5 کیلوگرمی