راه وشهرسازی


  • رئیس مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی می گوید:مصرف انرژی درساختنان های کشور۴برابرکشورهای اروپایی است واین موضوع بایدهرچه سریع تر مورد بررسی قرار گیرد.

    مصرف انرژی ساختمان ها


    به گفته محمدشکرچی زاده ،باوجود گذشت ۲۰سال از تدوین مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان،فقط در ساخت ۱۵درصد از ساختنان های کشور از این قانون بهرگیری می شود.

    پیش از این حامد مظاهریان معاون مسکن وساختمان وزیر راه وشهرسازی گفته بود مصرف انرژی ۸۵درصد واحدهای مسکونی کشور بیش ازمیانگین جهانی است واگر رشد مصرف انرژی به همین منوال ادامه پیداکند تاسال ۲۰۳۰برای تولید انرژی نیازمند ۲،۲میلیون تن نفت خام هستیم.